Monthly Archives: May 2019

Lắp Đặt Ghế Ủy Ban Quận Ủy Ba Đình

Lắp Đặt Ghế Ủy Ban 

Lắp Đặt Ghế Ủy Ban Quận Ủy Ba Đình Tại Hà Nội Công ty TNHH Kotobuki Sea đã Lắp Đặt Ghế Ủy Ban cho quận ủy Ba Đình, tại 25 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Số lượng chỗ ngồi là 274 chỗ và 02 bộ bàn VIP FTA-200456. Quận Ba Đình là một trong 12 […]

Ghế Hội Trường Di Động Trường Liên Cấp Nguyễn Siêu

Ghế Hội Trường Di Động

Cung Cấp Ghế Hội Trường Di Động Trường Nguyễn Siêu Hà Nội Công ty TNHH Kotobuki Sea đã Cung Cấp Ghế Hội Trường Di Động bao gồm 314 ghế RSP-FPO-SS07 và 400 ghế Matrix CS-01 cho Trường Phổ Thông Liên Cấp Nguyễn Siêu vào tháng 8 năm 2016. Nguyễn Siêu là trường tư thục nằm […]