Showing all 5 results

Ghế xếp di động hay ghế đa năng của tập đoàn Kotobuki Seating là hệ thống ghế ngồi được triển khai ra khi sử dụng và thu gọn vào khi không cần thiết. Ghế được sử dụng cho các phòng đa chức năng như nhà thi đấu, sân vận động trong nhà, phòng chiếu phim, phòng họp, giảng đường.