Tag Archives: Cung Cấp Hệ Thống Ghế Di Động Trường Quay

Ghế Xếp Di Động Trường Quay Truyền Hình Quân Đội

Ghế Xếp Di Động Trường Quay

Lắp Đặt Ghế Xếp Di Động Trường Quay Cho Trường Quay S1 Công ty TNHH Kotobuki Sea vừa hoàn thiện cung cấp và lắp đặt Hệ Thống Ghế Xếp Di Động Trường Quay và bục sân khấu cho trường quay S1 thuộc dự án Truyền Hình Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Dự án xây dựng mới trụ sở Trung tâm […]

Hệ Thống Ghế Di Động Trường Quay An Ninh Tivi

Hệ Thống Ghế Di Động Trường Quay

Cung Cấp Hệ Thống Ghế Di Động Trường Quay Cho Truyền Hình An Ninh Tivi Trong năm 2015, Công ty TNHH Kotobuki Sea đã tư vấn và Cung Cấp Hệ Thống Ghế Di Động Trường Quay cho Truyền hình An Ninh TV thuộc Trung tâm Phát thanh – Truyền hình, Điện ảnh CAND của Bộ Công […]