Tag Archives: Ghế Xếp Di Động Trường Quay

Ghế Xếp Di Động Trường Quay Truyền Hình Quân Đội

Ghế Xếp Di Động Trường Quay

Lắp Đặt Ghế Xếp Di Động Trường Quay Cho Trường Quay S1 Công ty TNHH Kotobuki Sea vừa hoàn thiện cung cấp và lắp đặt Hệ Thống Ghế Xếp Di Động Trường Quay và bục sân khấu cho trường quay S1 thuộc dự án Truyền Hình Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Dự án xây dựng mới trụ sở Trung tâm […]