Tag Archives: Hội Trường Dự Án Công An

Hội Trường Dự Án Công An Thành Phố Hà Nội

Hội Trường Dự Án Công An

Hội Trường Dự Án Công An Sử Dụng Ghế Kotobuki Sea Hội Trường Dự Án Công An Nhân Dân Thành Phố Hà Nội sử dụng ghế hội trường TSA-712638LSP của công ty TNHH Kotobuki Sea thiết kế và thi công. Hội trường này được khánh thành vào ngày mùng 10/10/2014. Công trình được hoàn thiện và đi vào […]