Tag Archives: Lắp Đặt Ghế Ủy Ban

Lắp Đặt Ghế Ủy Ban Quận Ủy Ba Đình

Lắp Đặt Ghế Ủy Ban 

Lắp Đặt Ghế Ủy Ban Quận Ủy Ba Đình Tại Hà Nội Công ty TNHH Kotobuki Sea đã Lắp Đặt Ghế Ủy Ban cho quận ủy Ba Đình, tại 25 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Số lượng chỗ ngồi là 274 chỗ và 02 bộ bàn VIP FTA-200456. Quận Ba Đình là một trong 12 […]